,

: . . , . . , . . , 1999.


,I

,


,

IX

,


,


,

VIII

()


()
,

,()

,


I
843 .


,, ()

(),
I

,
1122 .,I
III
II
IV
I
V
VI
VII

IX

-
,


III
,


,
,

I
VII


-
,
'
,

,
,
,
-,

-


,


,

'
,
,˨

,--
III
IV
II
XII
XXIII


()
,,

877 .
III
III
II
IV
VII
VIII
VI
V
,
ʨ,V
̨


()-
-II

VII

1183 .

,

,

I


ШIX˨


.


,
IX
VII
VIII
VI
XI


-

,


..

870 .
̨
VIII


,
,


I
II


,

,
,.


I
II


II
III
IV
I

,
1356-1358 .Ψ
Ϩ
,
Ϩ
,


II
,
,,
1268 .
1438 .

ר.

1054 .

,
II
III
I
-,
1158 .
XI-XII .


,-

-
-
-


---


I

,

-
-,

,

,


- 1241-1242 .,
I,


,
,

, ()

,


II

III
II
IV
VI
,1439 .

,
'6 ()
-II
I


,

I
I
I

()


ר
ר1376 .,I
III
IV

IV -
()
()


I


XV-XVI . , , . , , , , , , , , , . , , , , , - .

, . . : , . . , , - , , . , , , , .

, , , , , . , . - , , . , , , , , , , . , , , , , . , - , .

. XVIII . ( ) . XIX , . . - - , ; , , . , , - , , . , . ( , , , , , , , , , .)

, , , , , - , , , , , , , . , , , , , , , .

-. . . . . . V-XV . (V-IX .), (X-XIII .) (XIV-XV .) ( - V XVII . - ).

- 1000 , , , , . : , , . - , , . », .

- , , . , , , .

. , .

© 2000- NIV